3D (zbrush)

Xhozu_redo_v4
Xhozu_redo_v4
press to zoom
Xhozu_alt_angle_v2
Xhozu_alt_angle_v2
press to zoom
xhozu_week9_progress
xhozu_week9_progress
press to zoom
DRAGONFINAL_TURNS.jpg
DRAGONFINAL_TURNS.jpg
press to zoom
Dragon_head_Export_week2.jpg
Dragon_head_Export_week2.jpg
press to zoom
Griffin_Final.jpg
Griffin_Final.jpg
press to zoom
Seklie Comp v2
Seklie Comp v2
press to zoom
Screen Shot 2017-01-22 at 12.32.26 PM
Screen Shot 2017-01-22 at 12.32.26 PM
press to zoom
Screen Shot 2017-01-18 at 5.47.02 PM
Screen Shot 2017-01-18 at 5.47.02 PM
press to zoom
Oar_Troll_Development.jpg
Oar_Troll_Development.jpg
press to zoom
Sloth.jpg
Sloth.jpg
press to zoom
Head2-CGMA.jpg
Head2-CGMA.jpg
press to zoom
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.52 PM_edited
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.52 PM_edited
press to zoom
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.46 PM_edited
Screen shot 2016-01-23 at 3.30.46 PM_edited
press to zoom